Verharders


Veilgheid en gezondheid:

Onze producten moeten op professionele wijze verwerkt worden en zijn veelal niet geschikt voor hobby-matig gebruik.
Eén-component verf, twee-componenten verf, verharders, verdunners en oplosmiddelen kunnen een groot risico vormen voor uw gezondheid en het milieu.
Niet alleen direct contact, maar ook blootstelling aan dampen en inademing moeten uitgesloten worden.

Zie ook www.veiligmetverf.nl voor veiligheidsinfomatiebladen of "gevaren van verfbestanddelen" of download hier veiligmettweecomponentenverf.

Verharder bewaren:

Zorg dat er geen enkele verontreiniging in de verharder terecht komt, met name geen water.
Zelfs het geringste spoor van vocht zal de verharder laten uitkristalliseren.


 Hempel